Energetická hospodárnosť budov

Vypracovávame kompletnú projektovú dokumentáciu nových, ale aj rekonštruovaných budov s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov a zvýšenia ich energetickej sebestačnosti. V rámci toho navrhujeme a riešime kompletné projekty obnov obalových konštrukcií budov, výplňových konštrukcií, optimalizáciu technického zabezpečenia budov, optimalizácie systému vykurovania, chladenia, vetrania, využitia obnoviteľných zdrojov energie.