Technologické projektovanie

V rámci technologického projektovania sa zaoberáme projektovaním výrobných prevádzok, priemyselných stavieb, technologických celkov a systémov.

Vzduchotechnické systémy

Naša spoločnosť Vám zabezpečí v oblasti vzduchotechniky, odsávania, vetrania a klimatizácií komplexné spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.

Technické zariadenia budov

Naša spoločnosť Vám zabezpečí v oblasti vzduchotechniky, odsávania, vetrania a klimatizácií komplexné spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.

Technológie ochrany životného prostredia a spracovania odpadov

V oblasti návrhov zariadení, technológií a technologických prevádzok ochrany životného prostredia a spracovania odpadov zabezpečujeme kompletnú inžiniersku a projektovú činnosť od zámerov, získania IPKZ, návrhu dokumentácie pre stavebné povolenie až po realizačnú dokumentáciu.

Energetické celky

V rámci svojej projektovej činnosti sa zameriavame aj na projekciu kompletných energetických teplovodných a horúcovodných celkov výroby tepla, nízkotlakovej a vysokotlakovej výroby pary až po energetické celky výroby elektrickej energie.

Projekty energetickej efektívnosti

V rámci svojej projektovej činnosti sa zameriavame aj na projekciu kompletných energetických teplovodných a horúcovodných celkov výroby tepla, nízkotlakovej a vysokotlakovej výroby pary až po energetické celky výroby elektrickej energie.

Financial

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti projektovania technologických riešení od roku 2007.

Naša odbornosť zahŕňa široké spektrum priemyselných odvetví, vrátane potravinárskeho, chemického, strojárenského, tepelno-energetického, oceliarskeho a mnohých ďalších. Okrem toho sme partnerom pri výstavbe technológií pre verejné budovy, čím prispievame k efektívnosti a komfortu verejného života.

D&T Solutions s.r.o.

Váš partner pre technologické riešenia, kotolne a vzduchotechniku

Kontaktujte Nás

Neváhajte a zanechajte nám správu.