D&T Solutions s.r.o.

V oblasti TZB sa zaoberáme

návrhom a projekciou kompletnej projektovej dokumentácie technického zariadenia budov všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

 • štúdie

 • projekty pre stavebné povolenie

 • kompletné realizačné projekty

Zameriavame sa predovšetkým na projektovanie:

Zdravotechniky

 • štúdie

 • projekty pre stavebné povolenie

 • kompletné realizačné projekty

Rozvodov ústredného kúrenia

 • radiátorových zdrojov

 • podlahových zdrojov

 • kombinovaných zdrojov

 • stropných zdrojov

 • stenových zdrojov

 • alternatívnych zdrojov

 • solárna energia

 • tepelné čerpadlá

 • kotly na biomasu

 • kotol na tuhé palivo

Plynofikácií a elektroinštalácií