Projekty energetickej efektívnosti

 • : Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

  Investor: SLLA, s.r.o., Klariská 10, Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DUR

 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Stará škola Podhradie

  Investor: Obec Podhradie

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Stredná odborná škola technická Vranovská 4, Bratislava – rekonštrukcia kotolne

  Investor: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Zmena ohrevu teplej úžitkovej vody a výroby pary v ÚVTOS Košice-Šaca

  Investor: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice-Šaca

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rekonštrukcia internátu SOŠL – Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti budovy Banská Štiavnica

  Investor: Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Zníženie energetickej náročnosti a zefektívnenie výroby neregulovaných médií

  Investor: Nexis Fibers, s.r.o. Humenné

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Spojená škola Poltár – modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám – Riešenie zníženia energetickej náročnosti budovy

  Investor: Banskobystrický samosprávny kraj

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Stredná priemyselná škola Dopravná Zvolen – Multitechnologický vzdelávací polygón – Riešenie zníženia energetickej náročnosti budovy

  Investor: Banskobystrický samosprávny kraj

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Zmena stavby pred jej dokončením: Motel Petrostav Stará Ľubovňa – polyfunkčný dom na p.č. 1432/2 (s.č.670) k.ú. Stará Ľubovňa – vykurovanie

  Odoberateľ: Platinum Invest Slovakia s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Projektovanie energetických celkov

 • Úprava horúcovodu Kosit – Slanecká cesta

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Vyvedenie tepelného výkonu z KGJ Hypermarket TESCO, Jaroměř

  Investor: Tesco Stores ČR, a.s., Praha

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Kogeneračná jednotka pre výrobu elektrickej energie a tepla 0,5 MW

  Investor: SCM, s.r.o., Hnilčík

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • AB Poprad Stráže – rekonštrukcia kotolne

  Investor: Východoslovenská energetika, a.s., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inštalácia energetických zdrojov pre rekuperáciu odpadového tepla a zvyšovania účinnosti päťuholníkovej energetickej výmeny

  Investor: FOSFA a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Výrobný závod Handtmann Kechnec – kompletná technologická časť (kompletná technologická časť – technológia, výroba stlačeného vzduchu, chladu, tepla)

  Investor: Handtmann Kechnec

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Inštalácia tepelného čerpadla voda/voda

  Investor: ELNEA, a.s. Bratislava

  Odoberateľ: Interkontakt s.r.o. Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Energetická optimalizácia – využitie odpadového tepla pre výrobu chladu

  Investor: TIK Slovakia, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Optimalizácia výroby chladu

  Investor: LPH Vranov n/T, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Technologický projekt skladu

  Odoberateľ: HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Projektovanie technológií ochrany životného prostredia a spracovania odpadov

 • Areál skládky Zohor – Biodegradačná plocha – rozšírenie

  Investor: A.S.A. Zohor, spol. s.r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Areál skládky Zohor – Nová prevádzka spracovania druhotných surovín

  Investor: A.S.A. Zohor, spol. s.r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Areál skládky Zohor – Solidifikačná linka pre výrobu TAP

  Investor: A.S.A. Zohor, spol. s.r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prevádzka spracovania druhotných surovín – Kostoľany nad Hornádom

  Investor: A.S.A. Slovensko, s.r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Čistička odpadových vôd Crown Bevcan Slovakia s.r.o.

  Investor: Crown Bevcan Slovakia s.r.o., Kechnec

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Recyklácia v spoločnosti MOD-Plastik s.r.o.

  Investor: MOD-Plastik s.r.o., Bardejov

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Kompostáreň Dolný Bar

  Investor: Obec Dolný Bar

  Odoberateľ: FCC Slovensko, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Kompostáreň Trnava I

  Investor: Mesto Trnava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Riešenie technologických vôd splyňovacia elektráreň Snina

  Investor: Pyrolýza 5, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prístavok pre technológiu odparovacieho zariadenia a výtlačná kanalizácia

  Investor: Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Kompostáreň Trnava II

  Investor: Mesto Trnava (FCC Trnava, s.r.o.)

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Novostavba Wellnes centra – Vetranie a vzduchotechnika

  Odoberateľ: Ski centrum Mraznica, Hnilčík

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Projektovanie TZB – technických zariadení budov

 • Sečovce – areál energetiky – racionalizácia vykurovania

  Investor: Východoslovenská energetika, a.s., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • AB Prešov – Optimalizácia vykurovania v centrách SPP a VVS

  Investor: Východoslovenská energetika, a.s., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • VÚB a.s. pobočka Levice – FOC a retailové centrum

  Investor: VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava

  Odoberateľ: ENVEA s.r.o., Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Doplnenie solárnych panelov – Hotel Zelená Lagúna

  Investor: STRUO, s.r.o., Kvakovce

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rekonštrukcia McDonald´s Košice

  Investor: McDonalds Slovakia, spol. s r.o., Bratislava

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Vybudovanie doplnkového zdroja tepla pomocou tepelného čerpadla – vykurovanie

  Investor: Mestská plaváreň Košice- krytý bazén 50 m Košice

  Odoberateľ: TLE s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Optimalizácia výroby a distribúcie tepla a chladu hotela Zelená Lagúna – Domaša

  Investor: Jakor s.r.o., Vranov nad Topľou

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Využívanie OZE v spoločnosti Tokaj Zlatá Putňa s.r.o.

  Investor: TOKAJ Zlatá Putňa s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Zariadenie pre seniorov – rekonštrukcia a nadstavba – vzt

  Investor: Medicor plus s.r.o., Cukrovarská 3045, Trebišov

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Polyfunkčný súbor – Starý Blich Bardejov

  Investor: LANDBERG s.r.o., Gerlachov 47, 086 04 Gerlachov

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rekreačné zariadenie Hotel Semafor – TZB

  Investor: PPA Invest, s.r.o., Bencúrová 6, 04001 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Apartmánový dom Marmont II – TZB

  Investor: PPA Invest, s.r.o., Bencúrová 6, 040 01 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Angels aréna Košice – rekonštrukcia vykurovania

  Investor: Ceving, s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prevádzka č.1 pre splyňovanie biomasy 0,99 MW Lipany

  Odoberateľ: REPOX, s.r.o., Štefániková 873/7, 058 01 Poprad

  Stupeň projektovej dokumentácie: DUR

Projektovanie vzduchotechnických systémov

 • Zníženie energetickej náročnosti reedukačného centra v Košiciach – Bankov

  Investor: Reedukačné centrum Bankov

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra obce Dlhé Klčovo

  Investor: Obecný úrad, Dlhé Kĺčovo

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Odsávanie splodín z technologického procesu opravy vagónových súkolí

  Investor: ŽELOS s.r.o., Trnava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Vetranie a vzduchotechnika wellness centra Hotel Lesná

  Investor: Finerg International, s.r.o., Stará Lesná

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • AUPARK KOŠICE, spol. s.r.o. – napojenie vzt prevádzok na 3 np

  Investor: Aupark Košice spol. s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • RD Zvolen – hala cyklických opráv – zvarovňa odvetranie

  Investor: Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Vybudovanie doplnkového zdroja tepla pomocou tepelného čerpadla – vzduchotechnika

  Investor: Mestská plaváreň Košice- krytý bazén 50 m Košice

  Odoberateľ: TLE s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prevádzka splyňovania biomasy 0,5 MW Moldava- Mokrance

  Odoberateľ: Onyx Energy s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Technologické a priemyselné projektovanie

 • Linka na výrobu čistiacich látok

  Investor: Revúcke koberce syntetické, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Čerpacia stanica pohonných hmôt ul. Šenkvická, Pezinok

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Čerpacia stanica pohonných látok na ulici Prešovská, Ľubotice

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Novostavba administratívno-skladového vstavku

  Investor: SWEP SLOVAKIA s.r.o., Kechnec

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Rozšírenie administratívneho vstavku

  Investor: VECTOR PARKS, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Transfer technológie výroby Valeo, Prešov

  Investor: FTE Automotive Slovakia, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Ružomberok

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Prešov, Levočská

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Považská Bystrica

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Nitra

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Nové Zámky

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Michalovce

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Martin

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Liptovský Mikuláš

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Košice, Južné Nábrežie

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Košice, Jantárová

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Humenné

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Galanta

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Havarijná nádrž – Čerpacia stanica PH Shell Slovakia, s.r.o. – Topoľčany

  Investor: PH Shell Slovakia, s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Schelling Slovakia výrobný závod – prístavba haly – skladový priestor

  Investor: Schelling Slovakia – Kechnec

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Automatizovaný systém plnenia palív do železničných cisterien – Horný Hričov

  Investor: Zväz pre skladovanie zásob, a.s. – terminál Horný Hričov

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Technologický projekt pre nerezové pracovisko – technologické zariadenia a vzt

  Investor: TEAM Industries Lipany

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Technologický projekt dielne drevovýroby

  Investor: Toplawood s.r.o., Hanušovce nad Topľou

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Filtračné zariadenie a reverzná nádrž

  Investor: VOITH INDUSTRIAL SERVICE, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Pracovisko povrchových úprav“(pre technológiu tlakovzdušného pieskovania a lakovania)

  Investor: BAMU s.r.o., Valaská-Piesok

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Rekonštrukcia lakovní električiek ÚD Dopravného podniku Bratislava, a.s. – Jurajov Dvor

  Investor: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Výrobňa asfaltových zmesí – Beňuš

  Investor: CEVING s.r.o. Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Využitie drevného prachu, výroba peliet a ich balenie

  Investor: Drepal, s.r.o., Spišská Belá

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rekonštrukcia technologickej linky na drvenie sádrovca – Gemerská Hôrka

  Investor: CRH (Slovensko), a.s.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Technologický projekt výroby – GARAY SLOVAKIA, s.r.o.

  Investor: GARAY SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Technologický projekt dielne spracovania hliníkových odliatkov

  Investor: SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o., Sereď

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Minebea – závod pre výrobu mechatronických pohonných systémov – kompletná technologická časť

  Investor: Minebea Slovakia, s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Destilačná linka – Mokrance

  Investor: Intravis, s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Optické triedenie obilnín

  Investor: Meyer Europe s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Baliaca linka proteínových tyčiniek

  Investor: Intravis, s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Optické triedenie výroby polotovarov pre výrobu kukuričnej múky a kukuričného oleja

  Investor: Agri-corn KFT, Debrecen

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Optické triedenie výroby zemiakových lupienkov

  Investor: Meyer Europe s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia existujúcej technológie lisovania repkového oleja

  Investor: BARTRANZ s.r.o., Buzica

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Linka na výrobu kofoly v pivovare Šariš

  Investor: Pivovary TOPVAR, a.s.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Magna PT s.r.o. – opláštenie nakladacej rampy haly LSC

  Investor: Magna PT s.r.o., Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Magna PT s.r.o. – Rozšírenie logistického centra LSC – úprava prepojovacieho tunela

  Investor: Magna PT s.r.o., Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Výrobná hala SO 04 03 HMC Real 3 s.r.o.

  Investor: Hanjoo Light Metal s.r.o., Vlkanová

  Odoberateľ: Interkontakt s.r.o. Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Výrobný závod Handtmann Kechnec s.r.o. – doplnenie 2. odlievacej pece

  Investor: Handtmann Kechnec s.r.o., Kechnec

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Návrh chladenia motorov valcovacích stolíc

  Investor: U.S. Steel Košice

  Odoberateľ: Johnson Controls Slovakia

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Splyňovacia elektráreň Snina

  Investor: Skorodrom s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Riešenie a realizácia úprav zásobníka paliva 52 a dopravných ciest TDP

  Investor: Slovenské elektrárne, a.s.

  Odoberateľ: Intravis Energo, s.r.o.,

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Nový terminál T4A na eMČ

  Investor: Duslo, a.s., Šaľa

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Záchytná vaňa pre DFA

  Investor: Duslo, a.s., Šaľa

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rozšírenie ČSPH Shell Slovakia, s.r.o. Zvolen-Stráže

  Investor: Shell Slovakia, s.r.o., Bratislava

  Odoberateľ: CEVING s.r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Plniaca rampa DFA

  Investor: Duslo, a.s., Šaľa

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Zásobná nádrž H2SO4 a zásobná nádrž NaCLO3

  Investor: Bukocel a.s., Hencovce

  Odoberateľ: Termomarket spol. s r.o., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Stáčacia a prečerpávacia rampa DFA

  Investor: Duslo, a.s. Šaľa

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Magna Electronics – technologická časť

  Investor: Magna ES, s.r.o. Kechnec

  Odoberateľ: Ceving, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prečerpávanie čpavkových vôd

  Investor: Duslo, a.s., Šaľa

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Napojenie práčky technologických vôd

  Investor: Magna PT, s.r.o. Kechnec

  Odoberateľ: Ceving, s.r.o

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Prečerpávanie výplachových vôd Magna MFS

  Investor: Magna PT, s.r.o. Kechnec

  Odoberateľ: Ceving, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Pracovisko povrchových úprav

  pre technológiu tlakovzdušného pieskovania a lakovania

  Odoberateľ: BAMU s.r.o., Valaská-Piesok

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Iné

 • Prevádzka č.2 pre splyňovanie biomasy 0,99 MW Lipany

  Odoberateľ: BIOLIPANY, s.r.o., Staré ihrisko 4751/30, 058 01 Poprad

  Stupeň projektovej dokumentácie: DUR

 • Rekonštrukcia hotela Lesná – rozšírenie služieb s celoročným využitím

  PS 01 Vzduchotechnika a klimatizácia

  Odoberateľ: FINERG INTERNATIONAL, s.r.o., Stará Lesná 157, 059 60

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Regulácia vykurovacej sústavy v zákazníckych centrách SPP, a.s. a VVS, a.s. v administratívnej budove Levočská 3, Prešov

  Odoberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Kogeneračná jednotka 360 kW KGJ LBF, lyžiarske stredisko Hnilčík

  Odoberateľ: SCM, s.r.o., Adámiho 1, 841 05 Bratislava

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Žarnovica – Kogeneračná jednotka 2×200 kW pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: Carrot Euro SK s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava 852 03

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Areál skládky Zohor – Brehový odber úžitkovej povrchovej vody z vodného toku Malina

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zoho

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Banská Štiavnica – Kogeneračná jednotka 500 kW Ergonel, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: Ergonel, s.r.o., Lintich 1/B , Banská Štiavnica 969 01

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Tvrdošín – Kogeneračná jednotka 500 kW OBRINČÁK, spol. s r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: OBRINČÁK, spol. s r.o., Krásna Hôrka 251, Tvrdošín 027 44

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Rekonštrukcia kotolne a regulácia vykurovacej sústavy AB Prešovská cesta, Košice a príslušných garáži

  Odoberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Podolínec – Kogeneračná jednotka 500 kW Ekovolt, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: Ekovolt s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 053 11

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Návrh a regulácia vykurovacej sústavy KGJ RADIANA s.r.o. SNV

  Odoberateľ: Radiana, s.r.o., Družstevná 3557/11, Poprad 058 01

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Ploské – Kogeneračná jednotka 264 kW FEGA FROST, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok 060 01

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Areál Sečovce, Kollárova ulica – racionalizácia vykurovania

  Odoberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Kogeneračná jednotka 1MW RADIANA s.r.o., Spišská Nová Ves pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla

  Odoberateľ: Radiana, s.r.o., Družstevná 3557/11, Poprad 058 01

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Rekonštrukcia kotolne AB Poprad Stráže

  Odoberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Rekonštrukcia práčovní pre pranie nemocničného a priemyselného prádla v Tatranskej Lomnici

  Kompletná technologická časť v rozsahu:

  PS 01 Strojnotechnologické zariadenia

  PS 02 Kotolňa

  PS 03 Kompresorovňa

  PS 04 Dielňa údržby

  PS 05 Potrubné rozvody

  PJ 05.01 – Rozvod teplej technologickej vody

  PJ 05.02 – Rozvod studenej technologickej vody

  PJ 05.03 – Rozvod pary a kondenzátu

  PJ 05.04 – Rozvod stlačeného vzduchu

  PS 06 Systém dávkovania chemických látok a nakladanie s chemickými látkami

  PS 07 Systém predúpravy odpadových vôd.

  Odoberateľ: Práčovňa a čistiareň Tatry s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Nová hala SO 220 spracovania druhotných surovín v Zohore

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Technológia materiálového a energetického zhodnotenia bioodpadov aeróbnou fermentáciou – 1 a 2 fáza na skládke odpadov Dolný Bar

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Solidifikačná linka č. 1 a solidifikačná linka č. 2 pre spracovanie odpadov

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Technologická časť: SO 01.05 – Montážna Hala – I. ETAPA

  Odoberateľ: GARAY SLOVAKIA, s.r.o., priemyselný park Devínska Nová Ves

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2165 Ovručská – sídlisko Furča Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2142 Jaltská – sídlisko Furča Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2141 Bielocerkevská – sídlisko Furča Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 1122 Čapajevová – sídlisko Terasa Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 1124 Kysucká – sídlisko Terasa Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 2777 Michalovská – sídlisko Terasa Košice

  Odoberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • PEC (Plastics eliminator converters)

  Odoberateľ: Radiana s.r.o., Spišská Nová Ves

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Priečna DELIACA LINKA plechov – C.L.N. Slovakia s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o, Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Pozdĺžna deliaca linka Slitter 600×3 – C.L.N. Slovakia s.r.o.

  Odoberateľ: CEVING s.r.o, Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Schelling Slovakia výrobný závod – rozšírenie výrobnej haly, PS 04 Manipulačné zariadenia, PS 01 Rozvody plynu

  Odoberateľ: CEVING s.r.o, Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Technologická časť biodegradačnej plochy pre spracovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore – 2. etapa výstavby

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Technologická časť biodegradačnej plochy pre spracovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore

  Odoberateľ: A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Existujúca hala spracovania druhotných surovín – modernizácia technológie spracovania druhotných surovín

  Odoberateľ: Mesto Malacky

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Návrh technológie výroby a projekt zavedenia výroby bloku valcov

  Investor: AHP Hydraulika, a.s., Turčianske Teplice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Technologická prevádzka výroby tuhého alternatívneho paliva v Trnave

  Investor: A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Zohor

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

 • Rekonštrukcia lakovní električiek ústredných dielní Dopravného podniku Bratislava, a.s. – Jurajov Dvor (9 lakovacích boxov)

  Investor: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • PNEUMATICKÁ DOPRAVA MLETÉHO UHLIA Z MLYNSKÝCH OKRUHOV PK4 A PK5 DO AUTOCISTERNY

  Investor: U.S. Steel Kosice, s.r.o.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

 • Technologická časť linky na výrobu kofoly

  Kompletná technologická časť vrátane príslušných prevádzkových súborov, jednotiek a potrubných rozvodov

  Investor: PIVOVARY TOPVAR, a.s.

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Inštalácia energetických zdrojov pre rekuperáciu odpadového tepla a zvyšovania účinnosti pätuholníkovej energetickej výmeny

  Investor: FOSFA a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav

  Odoberateľ: Carrot Euro, s.r.o., Vídeňská 104, Vestec, Jesenice u Prahy

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

 • Výmena parného potrubia za horúcovodné 1 a 2 etapa

  Investor: Kosit, a.s., Košice

  Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Kontaktujte Nás

Neváhajte a zanechajte nám správu.